ДеривативОхарактеризуйте основні причини появи та розвитку ринку деривативів. Виділіть сучасні тенденції на ринку. Що таке базовий актив? Що може бути базовим активом? Назвіть основні види базових активів на сьогоднішній день та найбільш перспективні у майбутньому. Біржовий і позабіржовий ринок деривативів. Окресліть переваги і недоліки роботи на кожному з них. В чому різниця між деривативами з поставкою базового активу та розрахунками? Які з них є більш популярними і чому? Поясніть вислів: «Використання опціонів та ф’ючерсів є грою з нульовою сумою». Як деривативи примножують загальний добробут? Поясніть у чому різниця в хеджуванні ф’ючерсних і форвордних контактів У чому відмінність між хеджуванням з використанням ф’ючерсів і опціонів. Хеджування та спекуляція на ринку деривативів. Поясніть різницю між діями хеджерів та спекулянтів. Спекуляція та арбітраж на ринку деривативів. Поясніть різницю між цими видами діяльності. Охарактеризуйте основні фактори, що впливають на процес ціноутворення лінійних деривативів. Чи співпадають ціни форвардів та ф’ючерсів з однаковими параметрами? Які основні параметри впливають на ціну опціону та яким чином? Охарактеризуйте угоду своп та наведіть приклад. За рахунок чого у виграші можуть бути обидві сторони угоди? Охарактеризуйте екзотичні деривативи та наведіть приклади їх використання. Охарактеризуйте основні ризики з якими мають страву учасники торгівлі на ринку деривативів Види маржі на ринку деривативів. Поясніть як маржа захищає інвестора від можливого дефолту контрагента Стан ринку деривативів в Україні
 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания